Is deze training geschikt?

Een groep developers naar een training sturen kan een dure aangelegenheid zijn. Het zou dus fijn zijn om vooraf zeker te weten of een training geschikt is en of wat men leert, ook daadwerkelijk iets is wat later in de praktijk toe te passen is door de developers.

Dit is een van de redenen waarom we vaak gevraagd worden voor een stukje consultancy op het gebied van (PHP) frameworks. Vragen zoals: “moeten we overstappen naar Zend Framework2, Symfony2, Laravel of misschien iets anders” ¬†worden gesteld en proberen we zo goed mogelijk te beantwoorden na bekijken van de huidige situatie. Tijdens zo’n gesprek wordt vaak duidelijk wat de wensen en eisen zijn van het bedrijf en developers, en kunnen we kijken of en hoe de betreffende frameworks daarop aansluiten.

Hierdoor wordt het afnemen van een training uiteindelijk interessanter, omdat men zich niet meer hoeft af te vragen OF de training toegevoegde waarde heeft, maar hoe snel deze toegevoegde waarde in de praktijk kan worden toegepast.

Maak een vrijblijvende consultancy afspraak